Slovenským vojakom v západnom odboji, park pri Šafárikovom nám.

Slovenskí vojaci, ktorí bojovali na západných bojiskách v 2. svetovej vojne majú v Bratislave svoj skromnejší pomník v pomerne neatraktívnom kúte parku pri Šafárikovom nám. Pomník bol postavený po iniciatíve generála Antona Petráka za podpory Ministerstva obrany SR, Britského veľvyslanectva v SR a mesta. Odhalili ho 9. 11. 2003.