SAV - osobnosti vedy

Vo vestibule úradu SAV na Štefánikovej ul. č. 49 odhalili vedúci kancelárie prezidenta Milan Čič a predseda SAV Štefan Luby 21. marca 2006 bronzovú bustu Mateja Bela od akademického sochára Alexandra Ilečka.

Vo vestibule Virologického ústavu SAV na Dúbravskej ceste umiestnili roku 2003 bustu bývalého predsedu SAV virológa Dionýza Blaškoviča.

Vo vestibule Ústavu SAV pre výskum srdca na Dúbravskej ceste je busta - plaketa Karola Šišku od akademického sochára Ladislava Polláka. Od roku 1975 je tu premiestnená z Úradu predsedníctva SAV aj busta Jána Jessenia od akademickej sochárky Aliny Ferdinandy. Bola zhotovená v roku 1969.

Vo vestibule Chemického ústavu SAV na Dúbravskej ceste odhalili 7. januára 2008 Dionýzovi Ilkovičovi sklenú pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom, ktorého autorom je jeho dcéra akademická sochárka Eva Potfajová.

 

Použitá literatúra: Štefan Luby: Galéria portrétov predsedov SAV - a nielen o nej, in: www.sav.sk