Sándor Petőfi (1823 -1849), Panenská ul. č. 27

Maďarský revolučný básnik, pôvodným menom Alexander Petrovič pochádzal zo slovenskej rodiny. Angažoval sa v revolúcii roku 1848 na strane Uhorska.

Pamätnú tabuľu mu odhalili 5. XII. 2011 na Panenskej 27. Dal ju zhotoviť Pamätný výbor Sándora Petőfiho za pomoci akademického sochára Gyulu Maga. Pôvodná pamätná tabuľa, ktorú dal zhotoviť Toldyho kruh v roku 1900 sa nezachovala, zostala po nej len prázdna kartuša, do ktorej osadili obnovenú pamätnú tabuľu.