Sándor Petőfi (1823 - 1849), Medická záhrada

Maďarský revolučný básnik, pôvodným menom Alexander Petrovič pochádzal zo slovenskej rodiny. Angažoval sa v revolúcii roku 1848 na strane Uhorska.

V roku 1904 odstránili spred Mestského divadla v Bratislave pomník Hummela. Na tom mieste plánovali umiestniť pamätník S. Petőfimu. Pôvodne ho mal vytvoriť Johan Fadrusz. Ten ale roku 1903 zomrel. V novej súťaži uspel sochár Adalbert Rausch (Radnai) a vytvoril výtvarne veľmi zdarilé súsošie. Dokončil ho roku 1911, ale pamätník spred divadla na dnešnom Hviezdoslavovom námestí odložili do depozitu koncom roku 1921 v obave, aby ho vandalsky nezničili, ako pomník Márie Terézie. Odborným dozorom na rozobratí pomníka určili akademického sochára A. Rigeleho. V 50. rokoch ho opravili a umiestnili v sade Janka Kráľa, kde bol ale často poškodzovaný a tak ho stadiaľ demontovali v roku 2002. Po rekonštrucii ho odhalili 15. 3. 2003 v Medickej záhrade. Na rekonštrukcii a znovuodhaleniu sa podieľala slovenská aj maďarská strana.

Pamätnú tabuľu má S. Petőfi v Bratislave na Panenskej ulici. V Banskej Štiavnici má pamätnú tabuľu na Evanjelickom lýceu, kde študoval.