Samuel Mikovíni (1700 - 1750), Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu

Najvýznamnejší uhorský kartograf Samuel Mikovíni si pre ním tvorené mapy určil nultý poludník prechádzajúci severovýchodnou vežou bratislavského hradu.

V Bratislave na dunajskom nábreží neďaleko pamätníka na Bratislavský nultý poludník má aj svoj pomník v podobe polpostavy na kamennom pylóne. Autorom pomníka S. Mikovíniho odhaleného roku 1970 je akademický sochár František Gibala.