Samo Chalúpka (1812 - 1883), park na križovatke Radlinského a Legionárskej

Romantický básnik, kňaz (ev. av). Narodil sa a zomrel v Hornej Lehote. Spolupracoval na Memorande národa slovenského 1861, bol pri zakladaní Matice slovenskej.

S. Chalúpka má odhalený pomník v Bratislave v parku na križovatke ulíc Legionárskej a Radlinského. Pomník je v podobe bronzovej busty v nadživotnej veľkosti na oválnej betónovej stene. Bol odhalený roku 1973 a jeho autormi sú akademický sochár Pavel Chrťan a architekt Jozef Hauskrecht.