Rezső Szalatnai (1904 - 1977), Dunajská 13

Spisovateľ a pedagóg, pôsobil na maďarskom gymnáziu v Bratislave. Zástanca slovensko - maďarskej spolupráce.

V Bratislave na budove gymnázia, kde učil, má R. Szalatnai od roku 2004 odhalenú pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom. Dali ju zhotoviť Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku a Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku. Jej autorom je akademický sochár Gyula Mag.

 

Blízke pamätníky