Proti deportáciám Židov, Kozia 18

Pamätná tabuľa pripomínajúca mená ľudí, ktorí sa snažili zabrániť deportáciám Židov zo Slovenska v rokoch 1942 až 1944 je umiestnená na Kozej ulici, kde sídli Židovská náboženská obec Bratislava. 

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy