Príchod čsl. armády do Bratislavy - 1. 1. 1919, Štefánikova ul. č. 2

Po rozpade Rakúsko - Uhorska a rozhodnutiach o nových hraniciach novovznikajúceho Československa bolo obyvateľstvo Bratislavy neslovenského pôvodu veľmi nespokojné. Usporiadať pomery v Bratislave tak pomohol príchod českých vojakov.

Pamätnú tabuľu na túto udalosť odhalili 30.12.2008 v Bratislave na budove SAV na Štefánikovej ul. za prítomnosti zastupiteľov Klubu generálov SR a Úradu vlády SR.