Peter Bohúň (1822 - 1879), Rázusovo nábr.

Narodil sa vo Veličnej, zomrel v Bielsko- Białej v Haliči. Maliar, litograf, štúrovec. Výtvarné vzdelanie získal v Prahe. Jeho najznámejším obrazom je Ján Francisci v dobrovoľníckej uniforme.

V Bratislave na Rázusovom nábr. mu roku 1958 odhalili pomník od akademického sochára Františka Štefunka. Socha P. Bohúňa je z travertínu na žulovom podstavci. Na pomníku spolupracoval architekt Dušan Kuzma.