Perzekuovaným učiteľom a poslucháčom EBF, Bartókova ul č. 8

V rokoch 1952 – 1953 museli opustiť Evanjelickú bohosloveckú fakultu profesori Ján Beblavý, Ján Ďurovič, Július Janko a Samuel Štefan Osuský. Ale aj ďalší profesori a absolventi školy boli prenasledovaní komunistickým režimom. Fakulta vznikla pôvodne ako samostatná vysoká škola v roku 1919. V roku 1934 sa transformovala na samostatnú fakultu so štátnou podporou. Pod správu UK sa dostala v roku 1990.

Iniciátorom pamätnej tabule perzekuovaným učiteľom a poslucháčom EBF bol evanjelický farár Ján Paulov. Odhalili ju 19. 9. 2006 vo vestibule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na Machnáči.