Paracelsus von Hohenheim (1493 - 1541), Uršulínska

Polyhistor, medik. Navštívil Prešporok roku 1537.

Na podnet mestského archivára Ovídia Fausta zhotovil Ľudovít Mack pamätnú tabuľu z bronzu, ktorú odhalili v 30-tych rokoch minulého storočia na fasáde Primaciálneho paláca zo strany Uršulínskej ulice. Je na nej latinský text informujúci, že Paracelsus býval na tejto ulici. Pôvodne ju mali umiestniť na dome, v ktorom Paracelsus býval, ale majiteľ domu s tým nesúhlasil.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy