Padlým učiteľom a študentom UK v 2. svetovej vojne, Šafárikovo nám. č. 6

Vo vestibule UK na Šafárikovom nám. umiestnili pamätnú tabuľu padlým hrdinom antifašistom z radov učiteľov a žiakov školy.