Padlým študentom a učiteľom SVŠT v SNP a 2. svetovej vojne, Nám. Slobody č. 50

  Vo vestibule strojníckej fakulty SVŠT je od roku 1964 pamätný menoslov 21 profesorov a študentov SVŠT, ktorí položili životy v 2. svetovej vojne. Nápis - menoslov je zhotovený z kovových litier osadených priamo na stenu. Autorom bol akademický sochár Ladislav Snopek.