Nespravodlivo väzneným, Chorvátska ul. č. 3

V zadnom trakte komplexu budov Justičného paláca bol Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody. Tu dochádzalo aj k popravám na smrť odsúdených. Týmito budovami prešlo veľa politických väzňov komunistického režimu, aj z radov kňazov.

Pamätnú tabuľu na väznici odhalili 25. 10 2013 politickí väzni plk. František Martoš a Františka Muziková. Venovala ju Konfederácia politických väzňov Slovenska, ktorej predseda Anton Srholec strávil za múrmi väznice osem mesiacov. Odhaleniu predchádzala svätá omša za nespravodlivo väznených v blumentálskom kostole.

 

Použitá literatúra: Peter Sandtner: Odhalenie pamätnej tabule, 25. 10. 2013, in: http://www.kpvs.sk/foto-BA413.asp