Návšteva z Indie roku 1938, Hviezdoslavovo nám.

Pandit Jawaharlal Nehru s dcérou Indírou Gandhiovou navštívil v roku 1938 Bratislavu. Cieľom návštevy bolo získavať významných európskych politikov pre nezávislosť Indie. V neskoršom období boli premiérmi Indie. Pri návšteve ich sprevádzal Vladimír Clementis.

Mesto dalo k tejto udalosti vyhotoviť pamätnú tabuľu, ktorá je umiestnená na rohu Hviezdoslavovho nám. a Rybárskej brány.