Návšteva Jána Pavla II. - 1995, Dóm sv. Martina

Pri svojej druhej návšteve Slovenska v roku 1995 zavítal pápež Ján Pavol II. aj do Dómu sv. Martina. Túto návštevu pripomína pamätná tabuľa odhalená v lodi kostola.