Nález keltských mincí 1923, Nám SNP č. 33

Pamätná tabuľa umiestnená vo vstupnom priestore vestibulu domu na Nám. SNP, v ktorom dnes sídli Ministerstvo kultúry SR, pripomína dve udalosti. A to samotný projekt tohto paláca Tatrabanky od architekta Michala Milana Harminca a nález strieborných keltských mincí roku 1923 pri jeho výstavbe, ktorá prebehla v rokoch 1922 až 1925.