Mirko Nešpor (1924 - 1944), Ul. Imricha Karvaša

Hrdina SNP. Popravený fašistami. Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, býval na internáte Lafranconi. Zapojil sa do partizánskych bojov počas SNP, ale keď ochorel, vrátil sa do Holíča. Po zadržaní gardistami ho previezli na ústredie štátnej bezpečnosti do Bratislavy, kde bol mučený a popravený v pivničnej cele.
V priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave má umiestnenú bronzovú bustu s informačnou tabuľkou. Pamätníky na osobu M. Nešpora sa nachádzajú v Bratislave v Študentskom dome Svoradov, vo vestibule Fakulty telesnej výchovy a športu UK, v Skalici a v Holíči.

 

Blízke pamätníky