Mirko Nešpor (1924 - 1944), Svoradova ul. č. 13

Hrdina SNP bol popravený fašistami. Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, býval na internáte Lafranconi. Zapojil sa do partizánskych bojov počas SNP, ale keď ochorel vrátil sa do Holíča. Po zadržaní gardistami ho previezli na ústredie štátnej bezpečnosti do Bratislavy, kde bol mučený a popravený v pivničnej cele.

V roku 1948 bol premenovaný vysokoškolský internát Svoradov na Študentský domov Mirka Nešpora. V roku 1950 bola vo vstupnom priestore ŠD odhalená aj busta M. Nešpora od akademického sochára Alexandra Trizuljaka. V roku 2000 sa ŠD vrátil k pôvodnému názvu.

Pamätníky na osobu M. Nešpora sa nachádzajú v Bratislave v budove Stavebnej fakulty STU, vo vestibule Fakulty telesnej výchovy a športu UK, v Skalici a v Holíči.