Mirko Nešpor (1924 - 1944), Nábr. Ludvíka Svobodu 9

M. Nešpor (1924 - 1944), hrdina SNP, popravený fašistami. Študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, býval na internáte Lafranconi. Zapojil sa do partizánskych bojov počas SNP, ale keď ochorel vrátil sa do Holíča. Po zadržaní gardistami ho previezli na ústredie štátnej bezpečnosti do Bratislavy, kde bol mučený a popravený v pivničnej cele.
V Bratislave mu 13. novembra 1948 v ŠD Lafranconi na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu odhalili pamätnú tabuľu. Bolo to na záver dvojdňovej konferencie Zväzu slovenskej mládeže. Slávnostný prejav pri odhalení mal Ladislav Novomeský, povereník školstva a osvety. V roku 2011 po rekonštrukcii budov UK pamätnú tabuľu umiestnili do vestibulu dnešnej Fakulty telesnej výchovy a športu. V Bratislave má busty v interiéroch Stavebnej fakulty STU a na Svoradovej ulici. Pamätníky na jeho osobu sa nachádzajú aj v Skalici a v Holíči.

 

Použitá literatúra: ??: Slovenské národné povstanie a naša škola, 25. 8. 2014, in: www.stuba.sk

 

Blízke pamätníky