Miloš Ruppeldt (1881 - 1943), Františkánske nám. č. 4

Zakladateľ hudobného školstva na Slovensku. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, zomrel v Bratislave. Založil spolu s M. Schneidero – Trnavským a A. Kolískom Hudobnú školu pre Slovensko a stal sa jej prvým riaditeľom. Spolupodieľal sa na vzniku ďalších kultúrnych a hudobných organizáícíí.

Dňa 6. novembra 1969 odhalili v Bratislave na budove hudobnej školy (pôv. kláštor Jezuitov) bronzovú pamätnú tabuľu venovanú M. Ruppeldtovi od akademického sochára Alexandra Viku. V roku 2006 ju ukradli. V nasledujúcom roku ju nahradili z lacnejšieho materiálu.