Milan Rastislav Štefánik, STU - Vazovova ul. č. 5

Zákonom 170 Zb. z. n. zo dňa 25. júna 1937 bola v Košiciach zriadená univerzita Vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika. Po Viedenskej arbitráži, keď pripadli Košice a južné Slovensko Maďarsku, sa škola začala sťahovať do Bratislavy. Umiestnila sa v budove, ktorá bola postavená v 20. rokoch minulého storočia pre Polytechnické učilište. Ale Štefánikovo meno bolo z názvu univerzity vypustené. Dnes je budova sídlom raktorátu STU.
Vo vstupnom priestore budovy bola 1. júla 2002 M. R. Štefánikovi odhalená pamätná tabuľa z čiernej žuly. Tabuľu venovala Nadácia Milana Rastislava Štefánika a jej realizácia bola dielom univerzity. Na tabuli je gravírovaná Štefánikova podobizeň a jeho citát s podpisom. Doprevádza ich informácia, že univerzita od roku 1937 niesla jeho meno.

 

Ján Maniaček: Posol hviezdnych diaľav – Osudy pamätníkov Milana Rastislava Štefánika na Slovensku, Brezová pod Bradlom 2012, str. 26, 27