Mikuláš Moyzes (1872 - 1944), Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu

 Hudobný skladateľ Mikuláš Moyzes sa od detstva venoval hudbe, hudobné vzdelanie zavŕšil zložením riadnych skúšok na Maďarskej kráľovskej akadémii v roku 1918, po ktorých získal aprobáciu profesora hudby. Počas života pôsobil na učiteľských postoch, pre potreby hudobného vzdelania napísal i niektoré učebnice. Dokonale ovládal hru na organe i klavíri, na verejných vystúpeniach po východnom Slovensku väčšinou interpretoval vlastné skladby.

V petržalskom Sade Janka Kráľa bol v roku 1972 odhalený pomník Mikulášovi Moyzesovi. V roku 2014 bol pomník po renovácii odhalený na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu. Jeho reštaurovanie vykonal Ladislav Chamuti, náklady na projektovú dokumentáciu a reštaurovanie pomníka predstavovali takmer 5,5 tisíc €. Na pomníku je osadená skladateľova busta, dnes už z umelého materiálu. Na prvý pohľad si to neuvedomíte, ale masívne telo podstavca je v tvare štylizovanej hudobnej noty.  

 

www.gib.bratislava.sk