Maximilián I. (1527 - 1576), Hlavné námestie

Maximilián I. bol prvým uhorským kráľom korunovaným v Prešporku v roku 1563.

Roku 1572 postavili na hlavnom námestí kamennú fontánku so sochou Maximiliána I. Jej autorom bol Andreas Luttringer z Deutsch Altenburgu. V 18. storočí fontánka značne zmenila tvar. Stĺp so sochou Maximiliána sa zvýšil o nové barokové doplnky a tanier z inej rozobratej fontánky a postavili ho do stredu oveľa väčšej nádrže na vodu. Rekonštrukcia fontány prebehla roku 1992.