Mať volá (1946 - 1950), Grösslingova ul. č. 23

  Po druhej svetovej vojne Slovensko zorganizovalo akciu na návrat vysídlených Slovákov a ich potomkov do vlasti. V akci pod názvom Vlasť volá sa angažovala MS.

MS a spolky Slovákov v zahraničí na pamäť tejto akcie umiestnili v roku 2008 pamätnú tabuľu na budove sídla MS v Bratislave na Grösslingovej 23.