Mária Terézia (1717 - 1780), záhrada Grassalkovičovho paláca

Dcéra Karola VI. z habsburgského rodu. Od roku 1741 do smrti uhorskou kráľovnou, korunovanou v Prešporku.

V záhrade Grassalkovičovho paláca je jazdecká socha Márie Terézie. Je to odliatok zrekonštruovanej sochy z Nitry z 2. polovice 18. stor. od neznámeho autora. Originál zreštauroval do predpokladanej podoby, keďže niektoré súčasti sochy sa nezachovali, akademický sochár Miroslav Černák v roku 1992.

Socha Márie Terézie z vápenca s čiastočným zlátením tvorila súčasť budovy nitrianskeho veľkoprepoštstva, za balustrádou na úrovni strechy. Budova bola počas bombardovania Nitry v 2. svetovej vojne poškodená, socha sa pritom zničila a jej torzo dlho potom ležalo v záhradných priestoroch. 

 

Ingrid Ciulisová, Miroslav Černák: Jazdecké súsošie Márie Terézie z nitrianskeho veľkoprepoštstva, in: Pamiatky a múzeá 1/1993, str. 34-36)