Mária Terézia (1717 - 1780), River Park

Jazdecká socha rakúsko-uhorskej vladárky Márie Terézie v doprovode maďarských husárov, reprezentujúcich uhorskú šľachtu a meštianstvo, stála od roku 1897 na mieste zrušeného korunovačného pahorku. Bolo to dielo z carrarského mramoru od sochára Jána Fadrusza. V roku 1921 bolo rozbité československými legionármi.
Bratislavský okrášľovací spolok obnovil činnosť v roku 2009 a jedným z jeho úsilí bolo obnoviť sochu v jej pôvodnom tvare. Zmenšenú hlinenú kópiu podľa fotografií a dochovaných fragmentov sochy vytvorila sochárka Martina Zimanová Matúšová. Od septembra 2011 bola jazdecká socha bez husárov vystavená vyše roka na Rázusovom nábreží. Pri zámere osadiť zamýšľané súsošie na pôvodnom mieste ale vyvstal najväčší a neprekonateľný kultúrno-spoločenský problém celej snahy, pretože hrozilo pritom odstránenie Bártfayovho súsošia Ľudovíta Štúra.
Spolok svoj zámer vytesať mramorové súsošie v pôvodnej veľkosti zrevidoval. V tretinovej mierke dal odliať súsošie z bronzu, ktoré na matnom kovovom podstavci nakrátko vystavili 14. marca 2018 pri hoteli Carlton. Od nasledujúceho dňa bolo už premiestnené na nábrežie Dunaja k River Parku. Tiež je to len jeho dočasné umiestnenie, spolok zúfalo hľadá dôstojné frekventované miesto, ale je to ťažké, pretože okrem neho sa k otázke umiestnenia vyjadrujú pamiatkové úrady a mestské poslanecké zbory. Dúfajme, že to spolok, donora sochy neodradí a socha nakoniec neskončí v interiéri neverejnej alebo ťažko-prístupnej inštitúcie.

 

Blízke pamätníky

Kamerové systémy