Ľudovít Štúr - poslanec Uhorského snemu, Michalská 1

Ľ. Štúr bol poslancom Uhorského snemu za mesto Zvolen v rokoch 1847 a 1848. Snem v tom období zasadal v dnešnej budove Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici v Bratislave. Pôvodne to bola budova Uhorskej kráľovskej komory. Ľ. Štúr tu vystúpil za práva Slovákov a za zrušenie poddanstva.
Pamätná tabuľa venovaná Ľ. Štúrovi bola na bývalej budove snemu odhalená 11. októbra 1922. Zhotoviť ju dala mládež (evanjelická ?, akademická ?). Tabuľa bola z ružového mramoru bez výtvarných doplnkov. Pre jednoduché a skromné riešenie sa tabuľu pokúsili v roku 1925 doplniť o fasádny rám, ktorý mal navrhnúť architekt František Faulhammer, ale záležitosť sa nedoriešila. O desaťročie neskôr sa v rámci Štúrovho výročia objavila snaha slovenských spolkov z Prahy nahradiť pamätnú tabuľu novou žulovou s ešte rozsiahlejším nápisom a Štúrovou podobizňou z bronzu. Pamätnú tabuľu mal navrhnúť sochár Jozef Pospíšil. Problém spôsobovali priveľké rozmery zamýšľanej tabule a celá vec sa nakoniec zrušila pre krátkosť času do plánovaného odhalenia 28. októbra 1936.
Ďalšia pamätná tabuľa na fasáde budovy pripomína zasadnutia snemu, ktoré tu prebiehali v rokoch 1802 až 1847.

Použitá literatúra:
Fedor Ruppeldt: Almanach Cirkvi evanjelickej a. v. na Slovensku z rokov 1919-1928, 1930, str. 335;
Tomáš Kowalski: Ľudovít Štúr vo výtvarných pamiatkach, in: Monument revue 1/2015, str. 45, 50

 

Blízke pamätníky