Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova ul. č. 5

Vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v pol. 19. stor. Spisovateľ, publicista, kodifikátor spisovnej slovenčiny.

V Bratislave na Štúrovej 5 na fasáde domu má umiestnenú pamätnú tabuľu z bieleho mramoru s bronzovým portrétnym reliéfom. Jej autorom je akademický sochár Jozef Pospíšil, odhalili ju roku 1943.