Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Štúrova 5

Vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. Spisovateľ, publicista, kodifikátor spisovnej slovenčiny.

V Bratislave na križovatke Štúrovej a Grösslingovej ulice má Ľudovít Štúr osadenú pamätnú tabuľu z bieleho mramoru s bronzovým portrétnym reliéfom. Jej autorom je akademický sochár Jozef Pospíšil, odhalili ju v roku 1943.

 

Blízke pamätníky