Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská 26

Vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. Spisovateľ, publicista, kodifikátor spisovnej slovenčiny.

Pamätnú tabuľu s bustou Ľ. Štúra dala zhotoviť SAV. Odhalili ju 13. júna 2006 predseda SAV Štefan Luby spolu s ministrom kultúry Rudolfom Chmelom v Bratislave na Panskej ulici na budove Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Jej autorom bol akademický sochár Alexander Ilečko.

 

Blízke pamätníky