Ľudovít Štúr (1815 - 1856), Panská ul. č. 26

Vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v pol. 19. stor. Spisovateľ, publicista, kodifikátor spisovnej slovenčiny.

Pamätnú tabuľu s bustou Ľ. Štúra dala zhotoviť SAV. Odhalili ju 13. VI. 2006 predseda SAV Štefan Luby spolu s ministrom kultúry Rudolfom Chmelom v Bratislave na Panskej 26 na budove Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Jej autorom bol akademický sochár Alexander Ilečko.