Karol Šmidke (1897 - 1952), Dostojevského rad č. 1

Funkcionár KSČ, hrdina ČSSR, aktívny v protifašistickom odboji, predseda SNR a Zboru povereníkov.

V Bratislave v dome na Dostojevského rade mal ilegálny byt až do februára 1945. Pri vchode do budovy mu odhalili 26. augusta 1964 pamätnú tabuľu z červeného mramoru. Hlavný prejav pri slávnosti mal 1. tajomník ÚV KSS Alexander Dubček. Autorom pamätnej tabule bol sochár Vojtech Remeň. 

V bratislavskom Ružinove v dnešnom Parku Andreja Hlinku má K. Šmidke sochu v nadživotnej veľkosti. Pamätnú tabuľu mal odhalenú v roku 1967 na dnes asanovanej budove závodu Tesla na Račianskej ulici.

 

(ČTK): Pamätná tabuľa Karolovi Šmidkemu, in: Pravda 27. 8. 1964, str. 1