Jur Hronec (1881 - 1959), Bernolákova ul. č. 1

Matematik a pedagóg, angažoval sa na založení SVŠT. Škola mala pôvodne byť v Košiciach. Jej otvorenie však zhatilo obsadenie mesta Maďarskom po Viedenskej arbitráži. Škola po roku 1940 všetku činnosť preniesla do Bratislavy. J. Hronec na nej pôsobil ako pedagóg, publikoval odborné články. V rokoch 1945 - 1954 bol druhým predsedom MS.

Na fasáde Študentského domova Juraja Hronca na Bernolákovej ulici má umiestnenú bustu od sochára Jozefa Kostku. Pôvodný nápis z kovových písmien umiestnený napravo od busty sa už nezachoval (dnes je na jeho mieste nový zhotovený v roku 2014 alebo 2015). Bronzová busta bola na fasádu umiestnená pravdepodobne pri dokončení stavebných prác pri výstavbe ŠD v roku 1967.

Pamätnú tabuľu má umiestnenú aj v Mlynskej doline v Bratislave na Matematickom pavilóne Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a na budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste.