Július Ledényi-Ladziansky (1903 - 1943), Sasinkova ul. č. 2

Prvý prednosta Anatomického ústavu LF UK. Tvorca slovenskej anatomickej terminológie.

V posluchárni starých teoretických ústavov, ktorá je pomenovaná po J. Ledényi - Ladzianskom, mu odhalili 19. 11. 2010 pamätnú tabuľu. Venoval ju Anatomický ústav LF UK.

 

Použitá literatúra: Eliška Kubíková: Odkaz Júliusa Ledényi – Ladzianskeho pre budúce generácie, in: Naša univerzita 4/2010, str. 6