Jozef Poeck (1823 - 1895), blumentálsky kostol

Narodil sa v Trnave, zomrel ako prešporský kanonik. Vo farnosti Nové mesto (Blumentál) pôsobil od roku 1847 a od roku 1857 ako farár až do do konca roku 1888, keď bol menovaný kanonikom. Počas svojho účinkovania vo farnosti dal postaviť kostol Blahoslavenej Panny Márie Prvorodičky, známy dnes ako blumentálsky kostol na Floriánskom námestí. Kostol sa staval od roku 1885 a bol vysvätený 28. X. 1888.

Vo vstupnom priestore kostola má Jozef Poeck umiestnenú bronzovú bustu. Jej autorom je sochár Viktor Tilgner.

 

Augustín Pozdech: Kostol a farnosť Bratislava - Nové mesto, Bratislava, 1948