Jozef Murgaš (1864 - 1929), Vazovova ulica

Pred budovou STU na Vazovovej ulici č. 5 bol realizovaný zámer úpravy priestoru do podoby Nádvoria Jozefa Murgaša doplneného o jeho pomník. Okrem univerzity a viacerých sponzorov sa na projekte podieľal aj Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského. Autormi riešenia nádvoria a širšie koncipovaného pomníka boli architekti Klement a Alexander Trizuljak ml. Ako ústredný výtvarný prvok použili nový bronzový odliatok Murgašovej busty od sochára Alexandra Trizuljaka st., ktorý umiestnili na kamenný pilier. LED svietidlá v dlažbe pred ním vytvárajú oblúky symbolizujúce rádiové vlny. Pomník bol odhalený 27. apríla 2015 pri 110. výročí prvého rádiového prenosu hovoru, ktorý uskutočnil vynálezca Jozef Murgaš.

Bronzová busta od Trizuljaka v rovnakom prevedení bola už skorej súčasťou iného Murgašovho pomníka na Jarošovej ulici. J. Murgaš má odhalenú v Bratislave aj pamätnú tabuľu na Námestí SNP.

 

Alexander Trizuljak ml.: Pomník Jozefa Murgaša, in: Spektrum – periodikum STU 9/2015, str. 3