Jozef Murgaš (1864 - 1929), Nám. SNP č. 34

Americký Slovák, kňaz, vynálezca, narodil sa v Tajove. Patentoval vynálezy v bezdrôtovej telegrafii.

Klub priateľov Rev. J. Murgaša a J. G. Tajovského za pomoci amerických Slovákov dal zhotoviť pamätnú tabuľu pre J. Murgaša. Odhalili ju 20. septembra 2006 v Bratislave na budove pošty na Námestí SNP.

Pomník v Bratislave má J. Murgaš aj na VazovovejJarošovej ulici.