Jozef Króner (1924 - 1998), Hviezdoslavovo nám. č. 17

Jozef Króner bol populárny slovenský herec, obsadil nespočet filmových rolí. Vytvoril hlavnú postavu vo filme Obchod na korze, ktorý získal v roku 1966 americkú filmovú cenu Oscar.

Z verejnej zbierky a z príspevku mesta Bratislava bola financovaná bronzová busta J. Krónera na pamätnej tabuli, ktorú odhalili na fasáde kina Mladosť na Hviezdoslavovom námestí. Autorkou busty a výtvarného riešenia pamätnej tabule bola výtvarníčka Elena Pätoprstá. Prácu odviedla len z altruizmu bez požiadavky finančnej odmeny. Bustu odhalila výtvarníčka spoločne s Krónerovou dcérou Zuzanou 17. decembra 2013, zároveň s ďalšou pamätnou tabuľou venovanou prvému verejnému kinu v Uhorsku, ktoré premietalo práve v kine Mladosť.