Johann Andreas Bäumler (1847 - 1924), Horský park

Z iniciatívy mešťanostu Heinricha Justiho Prešporok kúpil lesy na mieste dnešného Horského parku. Tento priestor upravili a podľa projektu Antona Sendleina vybudovali chodníčky. Veľký podiel na zveľadení parku mal aj J. A. Bäumler, botanik.

V roku 1926 osadili na okraji Horského parku pomník Bäumlerovi od sochára Alojza Rigeleho.

 

Blízke pamätníky