Ján Stanislav (1904 - 1977), Grösslingova ul. č. 23

Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Bol profesorom na FF UK. Jazykovedné znalosti vývoja slovenčiny uplatnil v rozsiahlom publikačnom diele počnúc staroslovienčinou až po bernolákovčinu, kde spájal jazykovedný a historický záber.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia umiestnili na sídle MS na Grösslingovej 23 v Bratislave pamätnú tabuľu J. Stanislavovi. Tabuľu odhalila jeho vnučka Denisa Stanislavová, predseda MS Jozef Markuš a profesor Ján Doruľa, riaditeľ Slavistického kabinetu SAV.