Ján Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Klobučnícka ul. č. 2

Hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg.

V Bratislave na rohu budovy na Klobučníckej 2 je dvojdielna pamätná tabuľa od akademického sochára Jozefa Pospíšila. Bola odhalená roku 1937 na počesť J. N. Hummela na mieste, kde niekedy bývala rodina Hummelovcov. Spodný nápisový diel je dnes už nepôvodný. V oroginále to bola zvisle orientovaná obdĺžniková tabuľa s nápisom: V tomto dome sa narodil slávny hudobný skladateľ JÁN NEPOMUK HUMMEL *14. XI. 1778 v Bratislave +17. X. 1837 vo Výmare.

Pomník v Bratislave má J. N. Hummel aj na Hviezdoslavovom nám. pred nemeckým veľvyslanectvom.