Ján Nepomuk Hummel (1778 - 1837), Hviezdoslavovo nám.

Hudobný skladateľ, klavirista, pedagóg. Narodil sa v Prešporku.

V Prešporku na terajšom Hviezdoslavovom nám. pred budovou SND mu 16. X. 1887 odhalili pomník s bronzovou bustou v nadživotnom prevedení na podstavci z kararského mramoru. Podstavec dopĺňajú dvaja anjelikovia putti. Autorom pomníka bol sochár Viktor Tilgner. Pomník dala postaviť slobodomurárska lóža Mlčanlivosť, ktorá zaviazala svojho člena, prešporského archivára, Jána Nepomuka Batku získaním finančných prostriedkov. Ten to úspešne vyriešil organizovaním benefičných koncertov a výtvarných výstav. Pomník neskôr premiestnili pred kláštor Kanonistik Notre Dame, aby urobili miesto pre pripravovaný pomník Petöfiho. Odtiaľ ho presťahovali pred Neszterov palác, aby urobili priestor pre pripravovaný pamätník Červenej armády (sochu Víťazstva) a neskôr do záhrady Grassalkovichovičovho paláca, kde však bol poškodený (demontovali ho roku 1998) a po rekonštrukcii ho v máji 2005 znovu odhalili pred Neszterovým palácom (teraz veľvyslanectvo Nemecka).

Pamätnú tabuľu má v Bratislave umiestnenú aj na rohu Klobúčnickej ulice.