Ján Levoslav Bella (1843 - 1936), Šulekova ul.

Skladateľ, hudobný pedagóg. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši, zomrel v Bratislave. Študoval na univerzite vo Viedni, roku 1866 ho vysvätili za kňaza (rk), ale neskôr konvertoval k protestantizmu. Žil v rumunskom Sibiu, Viedni a od roku 1928 v Bratislave. Je pochovaný na cintoríne na Kozej bráne. Nad hrobkou má od roku 1954 pomník od architekta Dušana Kuzmu, dnes na ňom už chýba busta od sochára Ladislava Majerského.

V Bratislave v parkovom priestore Šulekovej ul. odhalili roku 1967 pomník J. L. Bellovi. Pomník je v podobe nadživotnej bronzovej busty na vysokom hranolovitom pylóne. Autormi pomníka sú akademický sochár Vojtech Baďura a architekt Miloš Gašparec.