Ján Amos Komenský (1592 - 1570), Šafárikovo nám. č. 6

Po štúdiách sa vrátil na Moravu, kde pôsobil ako učiteľ a duchovný Jednoty bratskej. Po bitke na Bielej hore roku 1520 prichádza k postupnému prenasledovaniu evanjelických bratov a roku 1528 odchádza do exilu, v ktorom strávil zvyšok života. Preslávil sa predovšetkým pedagogickými spismi.

V stĺpovej sieni budovy UK je vystavené drevené súsošie J. A. Komenského od českého rezbára Františka Bílka. Umelec ho zhotovil roku 1916 a roku 1926 bolo vystavované v práve otvorenej Slovenskej umeleckej besede na Dostojevského rade. Už roku 1928 ho inštalovali v budove Univerzity Komenského na Kapitulskej ulici. Roku 1936 ho premiestnili do novootvorenej budovy UK na Šafárikovom námestí, pôvodne pred salónik rektorov.

V zasadacej sieni vedeckej rady školy je bronzová socha J. A. Komenského z roku 1979 od akademického sochára Jána Kulicha.

 

Použitý zdroj: http://www.uniba.sk/index.php?id=3407