Ján Ambruš (1899 - 1994), Panenská ul. č. 11

Generálplukovník letectva. Pochádzal zo slovenskej krajanskej rodiny. Narodil sa v Bulharsku, zomrel v USA. Pochovaný je v Bratislave. Počas Slovenského štátu bol veliteľom ,,Vzdušných zbraní" . Na protest proti angažovaniu Slovenska na strane Nemecka v nemecko - poľskej vojne, emigroval do Francúzska a následne do Veľkej Británie, kde sa zapojil do leteckej obrany. Od roku 1941 pracoval v Československej vojenskej misii v Montreale. Roku 1948 emigroval z Československa do USA.

V Bratislave na Panenskej 11 na dome, kde roku 1945 sídlil J. Ambruš ako veliteľ letectva, dali mu spolky bulharských a rumunských Slovákov odhaliť pamätnú tabuľu.