Imrich Karvaš, Karol Markovič, Ľudovít Gavora, Svoradova ul. č. 11

Vládne nariadenie Slovenského štátu na jeseň 1940 veľmi obmedzilo právo židov nakladať so svojím majetkom a boli nútení ho odovzdať. Na ministerstve financií sa ukladal tzv. židovský depozit. Guvernér Národnej banky I. Karvaš ho po bombardovaní Bratislavy dal previezť do kremnickej mincovne. Potom ho zatklo gestapo. Keď hrozilo obsadenie Kremnice Nemcami dal K. Markovič, ktorý viedol banskobystrickú banku previezť vyše dvadsať debien židovského pokladu spolu so Slovenským pokladom do Banskej Bystrice. Riaditeľ mincovne Ľ. Gavora dal židovský depozit kocom roku 1944 previezť zpäť do mincovne a po dohode so Štátnou pokladnicou začiatkom roku 1945 do Bratislavy. Debny boli po celý tento čas vystavené po chodbách, kde nevzbudzovali žiadny záujem a pri transportoch mali gardistické aj nemecké doprovody a aj tak dokázali prečkať vojnu v poriadku. Po vojne Slovenským pokladom aj židovským depozitom disponovala Štátna banka Československa, ktorá ho pretavila na zlaté tehly. V roku 1997 sa česká a slovenská vláda rozhodli vyplatiť kompenzácie za židovský depozit a Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku dostal od nich vyše 30 mil Sk, z ktorých rekonštruoval aj penzión na Svoradovej ul., v ktorom odhalili 6. IX 2009 pamätnú tabuľu záchrancom židovského majetku Imrichovi Karvašovi, Karolovi Markovičovi a Ľudovítovi Gavorovi.