Ignác Gessay (1874 - 1928), Grösslingova ul. č. 23

Rodák z Tvrdošína bo učiteľom, v roku 1898 sa vysťahoval do Ameriky. Bol tu redaktorom slovenských periodík, angažoval sa v Slovenskej Lige v Amerike. Po návrate na Slovensko založil Slovenskú Ligu na Slovensku v roku 1920.

Na jeho pamäť mu bola na bývalom Národnom dome Slovenskej Ligy na Grösslingovej ul. odhalená bronzová busta. Je to polovičná postava v nadživotnej veľkosti na travertínovej konzole pri vstupe do pasáže. Bustu odhalil kanonik Jozef Šrobár 18. októbra 1936 pri príležitosti 8. výročia jeho smrti (udalosť bola spojená so slávnostným otvorením domu Ligy). Autorom busty bol sochár Ľudovít Majerský. Dala ju zhotoviť Slovenská liga a jej zámerom bolo odhaliť vedľa aj bustu zakladateľa Slovenskej ligy v Amerike Štefana Furdeka, ale tento úmysel sa dlhé desaťročia nerealizoval.

Pamätnú tabuľu má I. Gessay aj na budove obecného úradu v obci Zálesie.