Hryhorij Savič Skovoroda (1722 - 1794), Panská ul. č. 26

Ukrajinský básnik, filozof. Bol členom misie, ktorá v rokoch 1745 - 1750 cestovala po Európe a ktorá navštívila Uhorsko, aby nakúpila tokajské víno pre cársky dvor a navštívil aj Prešporok.

Zhotovenie pamätnej tabuľe H. Skovorodovi v Bratislave iniciovalo po návrhu Slovensko – ukrajinskej spoločnosti veľvyslanectvo Ukrajiny. Bola odhalená 8. X. 2003 na budove jazykovedného ústavu SAV Ľ. Štúra na Panskej 26.