Hans Christian Andersen (1805 - 1875), Hviezdoslavovo nám.

Svetoznámy dánsky spisovateľ, rozprávkár. Navštívil aj Bratislavu roku 1841.

Pamätník H. C. Andersenovi odhalili na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave 2. 6. 2006 pri príležitosti osláv MDD organizovaných Bibianou. Akademický sochár Tibor Bártfay vytvoril sochu bez nároku na honorár, len z pocty k tejto osobnosti. Ďalšie údaje sa dajú vyčítať z pamätnej tabule, ktorá je súčasťou pamätníka.