FRTJ, Dunajská ul. č. 36

Robotnícky dom na Dunajskej ul. v Bratislave bol postavený v 20. rokoch 20. stor. Ale už roku 1905 sa tu na pôde staršieho domu konal prvý zjazd Slovenskej sociálno-demokratickej strany Uhorska. V rokoch 1902 – 1918 tu sídlil robotnícky spolok Napred. Na ustanovujúcom zjazde Zväzu mladých komunistických robotníkov Slovenska, ktorý sa tu konal 5. 9. 1920 vyzvali na založenie Komunistickej strany. V rokoch 1926 – 1929 tu bolo stredisko bratislavských členov Federácie robotníckych telocvičných jednôt.

Na fasáde Robotníckeho domu je pamätná tabuľa pripomínajúca, že že v nej bolo stredisko bratislavských členov FRTJ.